ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 1. SINIF ARALIK AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;

Kitabımız Super Minds Level 1 Aralık ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle;

 • “Classroom Langauge: ‘’sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler her ders tekrar edildi.

 • ‘The Alphabet’ (İngilizce Alfabesi) harfleri yazımı ve sesleri öğrenildi.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı (tracing) olarak çalışmalar yapılarak tekrar edildi.

 • Colours (renkler) ve Numbers (sayılar) ile ilgili tracing çalışmaları yapıldı.

 • Personal Pronouns (I,You,We,They,He,She,It) ile cümleler kurulmaya devam edildi ve farkları cümlelerle vurgulanarak öğrenildi.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, Personal Pronouns, Classroom objects: Book,Notebook,Pen,Pencil,Bag,Rubber,Ruler etc. öğretildi.

   

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’This is , There is, There are , I’m … , You’re ‘’ çalışıldı. Classroom objects kelimeleri ile ‘I’ve got…’ ifadesi öğrenildi. SuperMinds Starter kitabındaki kelimeler ile Singular/Plural (çoğul/tekil) isimler çalışıldı. Prepositions (in,on,under) kullanımı tekrar edildi.

 • Picture Story (Resim Hikayesi) etkinliklerinde bu kişilik zamirleri vurgulanıp,role-play etkinliklerle pekiştirildi.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı.Örn : (I ‘m happy, She’s sad, We’re tired etc.)

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our)çalışıldı.