ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 1. SINIF EKİM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Super Minds Starter ile Ekim ayı içerisinde ‘My family’ , ‘My Face’ , ‘Toys’ ünitelerinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimizin ‘aile’ , ‘yüzümüzün kısımları’ , ‘oyuncaklar’ konularıyla alakalı kalıp cümleler kurması sağlandı.

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • ‘My Family’ ünitesinde ‘’This is my (brother) ’’ kalıp cümlesiyle aile fertlerini tanıtmaya yönelik sözlü çalışmalar yapıldı.

 • ‘My Face’ ünitesinde yüzün kısımları ‘’This is my (mouth)’’ ve emotions (duygular) ‘’ I’m (happy) ‘’ kalıp ifadeler sözlü ve görsel olarak çalışıldı.

 • ‘Toys’ ünitesinde sahip olduğumuz oyuncaklar ‘’I’ve got ... (a ball)’’ cümlesiyle ifade edildi.

 • Colours (renkler) ve Numbers (sayılar) Greetings (tanışma) konuları hatırlatıldı.

 • Personal Pronouns (I,You,We,They,He,She,It) ile cümleler kuruldu.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, Nouns : boy,child,family…etc. , My face: eyes,ears,nose,teeth,mouth,face etc. , My family: grandma,grandpa,mum,dad,sister,brother etc. , Toys: ball,kite,rope,teddy bear,doll,plane etc. öğretildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’This is… , There is…, There are… , I’m …, I’m not … , You’re … , My, Your, I’ve got ‘’ çalışıldı. Picture Story (Resim Hikayesi) etkinliklerinde bu kişilik zamirleri,kelime ve kalıplar vurgulanıp,role-play etkinliklerle pekiştirildi.

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our)çalışıldı.

 • Her ünitede bulunan Story and Value (Hikaye ve Ana Fikir) bölümünde bu ünitelerimizde ‘‘Don’t play tricks (Hile yapmamak)’’ ve ‘’Working together (birlikte çalışmak)’’ değerleri işlendi ve workbook ilgili çalışmaları yapılıp benzer hikayede öğrencilere rol verildi.