ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 1. SINIF EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Super Minds 1. ünitemiz “My Classroom” kapsamında Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

  • Öğrencilerimize kendilerini ve sınıfı tanıtmaları sağlandı.

  • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

  • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

  • Colours (renkler) ve Numbers (sayılar) hatırlatıldı.

  • Personal Pronouns (I,You,We,They,He,She,It) ile cümleler kuruldu.

  • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, Nouns: ( isimler ) boy,child,family…etc.. Colours : red,green,purple,yellow,orange,pink,blue etc. Classroom Objects (Sınıf Objeleri) : rubber,book,notebook,pen,pencil,ruler,desk,chair,table etc. öğretildi.

  • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’This is , There is, There are , I’m … , You’re ‘’ çalışıldı. Picture Story (Resim Hikayesi) etkinliklerinde bu kişilik zamirleri vurgulanıp,role-play etkinliklerle pekiştirildi.

  • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı.Örn : (I ‘m happy, She’s sad, We’re tired etc.)

  • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our) çalışıldı.

  • Her ünitede bulunan Story and Value (Hikaye ve Ana Fikir) bölümünde bu ünitemizde ‘Sharing (paylaşmak) and Saying Sorry (Özür Dilemek) değerleri işlendi ve workbook ilgili çalışmaları yapılıp benzer hikayede öğrencilere rol verildi.