ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 1. SINIF KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Super Minds Starter ile Kasım ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize kendilerini,ailesini,vücudunu,evde bulunan eşyaları,çiftlik hayvanlarını,yiyecekleri,oyuncakları ve sınıfı tanıtmaları sağlandı.

 • “Classroom Langauge: ‘’sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapılıp,hatırlatıldı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapılarak tekrar edildi.

 • Colours (renkler) ve Numbers (sayılar) hatırlatıldı.

 • Personal Pronouns (I,You,We,They,He,She,It) ile cümleler kuruldu.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, Nouns: ( isimler ) Toys: Ball,kite,rope,teddy bear,doll,plane. Furniture:bath,cupboard,bed,sofa,table,armchair. Farm Animals: cat,horse,cow,dog,rabbit,sheep. Foods: carrots,sausages,ice cream,cakes,chips,apples. Transportation: Bus,train,plane,bike,scooter,boat etc. öğretildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’This is , There is, There are , I’m … , You’re ‘’ çalışıldı. Toys kelimeleri ile ‘I’ve got…’ ifadesi öğrenildi. Foods kelimeleri ile Singular/Plural (çoğul/tekil) isimler çalışıldı. Prepositions (in,on,under) kullanımı öğrenildi.

 • Picture Story (Resim Hikayesi) etkinliklerinde bu kişilik zamirleri vurgulanıp,role-play etkinliklerle pekiştirildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’This is… , There is…, There are… , I’m …, I’m not … , You’re … , My, Your, I’ve got ‘’ çalışıldı. Picture Story (Resim Hikayesi) etkinliklerinde bu kişilik zamirleri,kelime ve kalıplar vurgulanıp,role-play etkinliklerle pekiştirildi.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı.Örn : (I ‘m happy, She’s sad, We’re tired etc.)

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our)çalışıldı.

 • Her ünitede bulunan Story and Value (Hikaye ve Ana Fikir) bölümünde Kasım ayında Working together (birlikte çalışmak),Paying compliments (iltifat etmek),Don’t be greedy (aç gözlü olmamak) değerleri işlendi ve workbook ilgili çalışmaları yapılıp benzer hikayede öğrencilere rol verildi.