ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2. SINIF ARALIK AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;

Kitabımız : ‘’SUPER MINDS’’ ve 4. Ünitemiz ‘’The Market’’ kapsamında Aralık ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • ‘Would you like a (tomato) / some (bread) ? alışveriş kalıpları öğrenildi.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konularını tekrar amaçlı sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • ‘Do … like/ Does … like’ soru kalıpları ve olumlu,olumsuz cevapları ile sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmeye yönelik etkinlikler ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • ‘Have … got/ Has … got’ soru kalıbı ve olumlu,olumsuz cevap cümleleri ile sahiplik ifade eden cümleler kurmaya yönelik yazılı,sözlü etkinlikler yapıldı.

 • ‘Can/Can’t’ olumlu,olumsuz,soru cümleleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Daily routines ‘Günlük Rutinler’ konumuzda gün içinde neler yaptığımızı sözlü ve yazılı olarak nasıl ifade edeceğimiz tekrar edildi.

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) tekrar edildi.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns ( isimler): egg,tomatoes,potatoes,flour,milk,bread,fish,chocolate,pan,oil,butterfly,cheese,Olive,…etc..

 • Verbs(fiiller):pass,arrive,leave,catch,swim,ask,speak,take,give,answer,jump,walk,play,eat,drink,have,listen,stop,hear,run,make, etc.

 • Adjectives (sıfatlar ) : big,tall,short,small,fast,slow,weak,strong,happy,sad,tired…etc. kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’3rd singular ‘s’ in Simple Present Tense’’ ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • ‘Are there any…?’ / Yes there are / No there aren’t any. ‘ kalıbı öğrenildi.

 • Simple present ile özneye göre soru sorma ‘Does/Do … like ?’ ve özneye göre değişiklik gösteren short answers (kısa cevaplar) ‘Yes, I do/she does’ , ‘No, I don’t/She doesn’t’ çalışıldı.

 • ‘Have/Has got’ sahiplik ifadesinin öznelere göre farklılıkları olumlu,olumsuz,soru cümleleri ile yazılı,sözlü çalışmalar ile öğrenildi.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren ‘‘ Grandma’s Glasses’’ hikayesi ile ilgili okuduğunu anlama,konuşma,özet çıkarma çalışmaları yapıldı.

   ‘Lets go there now’’ hikayesi okunarak okuma stratejileri incelendi. ‘Describing characters in a story’ ( Hikayedeki karakterleri anlatma çalışmaları) , yeni kelime ve sıfatlar(handbag,find,sock,pillow,rug,cupboard,Street,horseriding,skateboarding,fishing,badminton,baseball,racket,sports bag) öğretilerek devam edildi.