ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2. SINIF EKİM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız : ‘’SUPER MINDS’’ ve 2. Ünitemiz ‘’The Zoo’’ kapsamında Ekim ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlandı.

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • Daily routines ‘Günlük Rutinler’ konumuzda gün içinde neler yaptığımızı sözlü ve yazılı olarak nasıl ifade edeceğimiz öğrenildi.

 • Rutinlere tam saatler eklenerek ifade edildi. (eg. I get up at eight o’clock’).

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) çalışıldı.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns” (isimler):boy,child,family,zoo,airport,pilot,plane,cheese,peas,chicken,shower,tea, parrot,crocodile,zebra,monkey,hippo,giraffe,bear,tiger,snake…etc..Verbs ( fiiller ) : get up,get dressed,have breakfast,brush teeth,go to school,have lunch,play in the park ,have dinner, go to bed,arrive,leave etc. Adjectives ( sıfatlar ) : strong,smart ,friendly,tired,happy,careful,bad,good,big,small,tall,short…etc ” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’3rd singular ‘s’ in Simple Present Tense’’ ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı. ‘What’s the time?’ sorusuna ‘It’s (nine) o’clock’ cevapları ‘What time do you (get up)?’ sorusuna ‘I (get up) at (six o’clock)’ şeklinde cevaplar verildi.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı.Örn : ‘ I‘m new. We are not very good. She is lndian. They are not similar…etc.’

 • Simple present ile soru sorma ‘Does/Do … like ?’ ve Short answers (kısa cevaplar) ‘Yes, I do/she does’ , ‘No, I don’t/She doesn’t’

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our)çalışıldı.Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren ‘ Come and play’ hikayesi ile ilgili okuduğunu anlama çalışmaları yapıldı. ‘Kims’s Birthday’ hikayesi okunarak okuma stratejileri incelendi. Describing Characters in a story Hikayedeki karakterleri anlatma çalışmalarına yeni kelime ve sıfatlar (truck,frog,kite,bat,hat,present,pear,paints, öğretilerek devam edildi ..etc).