ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2. SINIF EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız: “SUPER MINDS” ve 1. ünitemiz “Back to School” kapsamında Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlandı.

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • Colours (renkler) ve Numbers (sayılar) hatırlatıldı.

 • İngilizce yönerge dinlemeye yönelik ‘Teacher May I…?’ oyunu oynandı.

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) çalışıldı.

 • Daha sonra “Super Minds“ kitabımız işlenmeye başlanıldı. Kitabımızın ilk ünitesinde:

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns ( isimler ):boy,child,family…etc..Verbs ( fiiller ) : live , start ,finish, teach, learn…etc Adjectives ( sıfatlar ) : strong,smart ,friendly…etc ” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’3rd singular ‘s’ in Simple Present Tense’’ ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı.Örn : I ‘m new.We are not very good. She is lndian. They are not similar…etc.

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our) çalışıldı. Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “Counting” ve “ Come and play” hikayeleri okunup bu hikayelerimizin okuma stratejileri incelendi. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma ..big,nervous,small..etc).