ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2. SINIF KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Super Minds ve 3. ünitemiz “Where We Live” kapsamında Kasım ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize içinde yaşadığı çevrede bulunan şeylerin yerlerini tarif etmeleri ‘prepositions (in,on,between,behind,in front of,next to)’ verilerek sağlandı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konularını tekrar amaçlı sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • ‘Do … like/ Does … like’ soru kalıpları ve olumlu,olumsuz cevapları ile sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmeye yönelik etkinlikler ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • ‘Have … got/ Has … got’ soru kalıbı ve olumlu,olumsuz cevap cümleleri ile sahiplik ifade eden cümleler kurmaya yönelik yazılı,sözlü etkinlikler yapıldı.

 • ‘Can/Can’t’ olumlu,olumsuz,soru cümleleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Daily routines ‘Günlük Rutinler’ konumuzda gün içinde neler yaptığımızı sözlü ve yazılı olarak nasıl ifade edeceğimiz tekrar edildi.

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) tekrar edildi.

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns ( isimler ): Hospital,train station,bus stop,park,playground,cinema,street,swimming pool,house,apartment,shop,cafe …etc..Verbs(fiiller):arrive,leave,go,catch,swim,ask,speak,take,give,answer,jump,walk,play,eat,drink,have,listen,stop,see,hear,run etc. Adjectives ( sıfatlar ) : big,tall,short,small,fast,slow,weak,strong,happy,sad,tired…etc ” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’3rd singular ‘s’ in Simple Present Tense’’ ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Simple present ile özneye göre soru sorma ‘Does/Do … like ?’ ve özneye göre değişiklik gösteren short answers (kısa cevaplar) ‘Yes, I do/she does’ , ‘No, I don’t/She doesn’t’ çalışıldı.

 • ‘Have/Has got’ sahiplik ifadesinin öznelere göre farklılıkları olumlu,olumsuz,soru cümleleri ile yazılı,sözlü çalışmalar ile öğrenildi.

 • ‘Can/Can’t’ ifadelerinin kullanımı ve ilgili kısa cevapların verilmesi ile ilgili konuşma,yazma,okuma çalışmaları yapıldı.

 • To be ( am –is –are ) filleri tekrar edilerek çalışıldı.Örn : ‘ I‘m tired. They are not very tall. She is sad. We are not hungry…etc.’

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our )çalışıldı.Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren ‘‘ Hugo’s School Bag’’ hikayesi ile ilgili okuduğunu anlama,konuşma,özet çıkarma çalışmaları yapıldı. ‘What am I?’’ hikayesi okunarak okuma stratejileri incelendi. ‘Describing characters in a story’ ( Hikayedeki karakterleri anlatma çalışmaları) , yeni kelime ve sıfatlar(crayons,paints,jump,quick,catch,playground,really,classmate,great,lesson,cool,elephant,teeth,wing,feet) öğretilerek devam edildi.