ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 3. SINIF ARALIK AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;

Kitabımız : ‘’SUPER MINDS’’ ve 4.ünitemiz ‘’ Around town ’’ kapsamında Aralık ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle;

 • Yer yön ifadeleri (directions) ..opposite, near, below,North,east,West, above..etc öğretildi ve konu ile ilgili alıştırmalar yapıldı

 • What is the time? konusu kapsamında tüm zaman, saat dilimleri öğretildi ve alıştırmalar yapıldı.

 • There is / There are kalıplarından sonra There isn’t / There aren’t / Is there..? / Are there kalıplarıyla ilgili örnek cümleler deftere yazıldı ve alıştırmalar yapıldı.

 • Geniş zaman soru kalıplarına daha fazla değinildi..Bir cümle hakkında birden cok soru sorma tekniği öğretildi.

 • Is he a teacher ? Are they your friends ?..etc sorularına kısa cevap verme üzerine sözlü ve yazılı çalışma yapıldı.

 • Can you help me ? Can you tell me ? Where is the …? gibi rica cümleleri hakkında dinleme ve diyalog çalışması yapıldı.

 • Must ve mustn’t yapısı ile ilgili kompozisyon yazıldı.

 • Cümlelerde to nun kullanımları örnek vererek açıklandı.

 • Prepositions of time: on, at, in kullanım yerleri öğretildi, alıştırmalar yapıldı.

 • City places kapsamında şehirdeki yerler öğretildi ve ilgili aktiviteler yapıldı.

 • Singular / Plural tekil ve çoğul isimlerin kullanımı ödev ve kontrolü yolu ile öğretildi.

 • Kitabımızın dinleme, okuma sayfaları tamamlandı. Yeni kelimeler Picture dictionary 2 etkinliği ile cümle içinde kullanıldı.

 • Okuma ve okuduğunu anlama üzerine ödevlerde verilen okuma parçaları üzerinde ayrıntılı olarak duruldu.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “ Classmates ” ve “ I want that game ” hikâyeleri okunup bu hikâyelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma) Önemli kelimelerin üzerinde duruldu)