ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 3. SINIF EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız: “SUPER MINDS” ve 1. ünitemiz “OUR SCHOOL” kapsamında Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlandı.

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • Days (Günler) –Months (Aylar)- Dates (tarihler) hatırlatıldı.

 • Aylar mevsimlere göre gruplandırılarak öğretildi.

 • Family members : Aile bireyleri kitapta yer alan etkinlik ve alıştırmalarla pekiştirildi.

 • Daha sonra “Super Minds “ kitabımız işlenmeye başlanıldı. Kitabımızın ilk ünitesinde:

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns ( isimler ):boy, girl, child, family…etc..

 • Verbs ( fiiller ) : live , start ,finish, teach, learn…etc Adjectives ( sıfatlar ) : strong,smart ,friendly…etc ” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’Have got / Has got’’ sahiplik kalıplarıyla beraber aile bireyleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı. Örn : I ‘m new.We are not very good. She is good at …etc

 • Kişi ve aitlik zamirleri( Possessive Adjectives) ( I, you ,we ,my ,your ,our..etc)çalışıldı.Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı ve like /don’t like / doesn’t like cümle kalıplarıyla ilgili alıştırmalar yapıldı.

 • Must –Mustn’t yapısı örnek cümlelerle pekiştirildi.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “Jill’s jelly fish” ve “ Uncle Fred and me ” hikayeleri okunup bu hikayelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma..big, little, small, ugly, beautiful..etc).