ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 3. SINIF KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Super Minds ve 3. ünitemiz “Daily Tasks” kapsamında Kasım ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimiz öğrendikleri yapı ve kelimelerle günlük rutinlerini anlatmaları üzerine sözlü ve yazı çalışmaları yaptılar.

 • Günlük rutinlerini anlatırken saat bilgisi vermeyi öğrendiler.

 • There is / There are cümleleriyle öğrendikleri yiyecek ve içecek isimlerini sözlü ve yazılı olarak anlattılar.

 • Geniş zaman olumlu, olumsuz ve soru kalıplarına değinildi örnek cümleler yazıldı, alıştırmalar yapıldı.

 • Some ve any kullanımı hakkında egzersizler yapıldı.

 • Adverbs of Frequency konusu ile ilgili konu anlatımı ve alıştırmalar yapıldı.

 • Can L help you? / Sorry we haven’t got ../ How about ..? / I don’t like / Have you got …? / I would like a../ Can l have ..? Konuşma kalıpları hakkında dinleme ve diyalog çalışmaları yapıldı.

 • Yer zamirleri ( prepositions ) konusu üzerinde sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Must ve mustn’t yapısı tekrar çalışması yapıldı.

 • Prepositons of time ( in / on / at ) kullanımı öğretildi.

 • Kitabımızın dinleme, okuma sayfaları tamamlandı. Yeni kelimeler Picture dictionary etkinliği ile cümle içinde kullanıldı.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “ Our funny home ” ve “ Classmates ” hikâyeleri okunup bu hikâyelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma).castle , painting , hall , dining room / jungle ,monster ,soccer, baseball, whisper, wave …etc