ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 4. SINIF ARALIK AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;

Kitabımız : ‘’COMPASS’’ ve 4.ünitemiz ‘’WHO IS IN MY FAMILY ?’’ kapsamında Aralık ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle;

  • Aile bireylerini tanıtma hakkında kompozisyon yazıldı. Ünitelerimizde yer alan kelimeleri pekiştirme amaçlı Picture Dictionary 2 projesi uygulandı cümle kurmaları sağlandı.

  • Ev eşyalarını There is / There are / Is there / Are there /There isn’t / There aren’t yapısını kullanarak tanıttılar.

  • What, Who, Where and Whose…etc gibi soru kelimeleri öğretildi ve alıştırmalar yapıldı.

  • Tekil isimleri çoğul isme dönüştürme ile ilgili örneklemeler yapıldı ve not alındı.

  • Simple Present Tense olumlu olumsuz soru ve kısa cevap formları alıştırmalarla pekiştirildi.

  • Ünitemizde tüm yapı ve etkinlikler, yeni kelimeler çalışma kitabımızda ilgili yerleri yaparak pekiştirildi.

  • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’Have got / Has got’’ sahiplik kalıplarıyla aile bireylerinin ve kendilerinin sahip olduğu eşyaları anlatan cümleler kurdular.

  • Kitabımızdaki okuma ve dinleme bölümleri ve ilgili alıştırmalar yapıldı.

  • Prepositions of time: on, at, in kullanım yerleri öğretildi, alıştırmalar yapıldı.

  • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “Family Portraits ‘’hikâyesi okunup bu hikâyelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikâyedeki karakterleri anlatma) Önemli kelimelerin üzerinde duruldu.