ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 4. SINIF EKİM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız: “COMPASS” ve 2. ünitemiz “WHO AM I?” kapsamında Ekim ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

  • Personal ve possessive pronounlarla cümleler kurarak kendilerini ve başkalarını tanıtma üzerine egzersizler yapıldı, deftere kompozisyon yazıldı.

  • Do-Does soru cümlesi kalıplarını bol alıştırma yaparak pekiştirdiler.

  • Kitabımızın dinleme, okuma sayfaları tamamlandı, okuduğunu anlama üzerine egzersizler yapılarak yeni kelimeler cümle içinde kullanıldı.

  • Sorulara özneleri dikkate alarak kısa cevaplar vermeyi öğrendiler.

  • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) nı kullanarak kişiler hakkında bilgiler içeren cümleler yazmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

  • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, kitabımızın kelimeleri “Nouns ( isimler ): crayons,trucks,present,( sıfatlar): shiny,delicious,nice,friendly... etc...

  • Singular / plural nouns kuralları alıştırmalarla tekrar edildi.

  • Okulistik sınavındaki İngilizce sorular sınıfta değerlendirildi.

  • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our) çalışıldı .Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı.

  • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “Hometown Heroes” hikayesi okunup bu hikayelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma )