ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 4. SINIF EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız: “COMPASS” ve 1. ünitemiz “WHO AM I?” kapsamında Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Öğrencilerimize kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlandı.

 • “Classroom Langauge: sınıf dilini kullanmaya yönelik ” etkinlikler yapıldı.

 • Classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • Days (Günler) –Months (Aylar)- Dates (tarihler) hatırlatıldı.

 • Aylar mevsimlere göre gruplandırılarak öğretildi.

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) çalışıldı.

 • Daha sonra “Compass Level 1 “ kitabımız işlenmeye başlanıldı. Kitabımızın ilk ünitesinde:

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Nouns ( isimler ):boy,child,family…etc ..

 • Verbs ( fiiller ) : live , start ,finish, teach, learn…etc Adjectives ( sıfatlar ) : strong,smart ,friendly…etc ” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’Have got / Has got’’ sahiplik kalıplarıyla beraber aile bireyleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • To be ( am –is –are ) filleri çalışıldı. Örn : I ‘m new.We are not very good. She is lndian. They are not similar…etc.

 • Kişi ve aitlik zamirleri ( I, you ,we ,my ,your ,our)çalışıldı.Konuyla ilgili çalışma kitabımızdan alıştırmalar yapıldı.

 • Countries and Nationalities ( Ülkeler ve Milletler) konusu işlendi. (France/French, Mexico / Mexican )..( I am Brazilian, I am from Brazil )..etc

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “The New Name” ve “ This is my World ” hikayeleri okunup bu hikayelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikayedeki karakterleri anlatma .. big,nervous,small..etc).