ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 4. SINIF KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Kitabımız Compass ve 3. ünitemiz “Where is my home?” kapsamında Kasım ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle ;

 • Adverbs of Frequency konusu ile ilgili konu anlatımı ve alıştırmalar yapıldı. Ünitelerimizde yer alan kelimeleri pekiştirme amaçlı Picture Dictionary projesi uygulandı cümle kurmaları sağlandı.

 • Places in a city; şehirdeki yerler öğretildi ( apartment,library,hospital,stationary..etc)

 • Yer edatları öğretildi ve alıştırmalar yapıldı ( across from,next to,to the left ,right of …etc)

 • Şehirdeki yerleri There is / There are yapısını kullanarak anlatmaları istendi.

 • Write about your Hometown aktivitesiyle yaşadığı yer ve ev hakkında kompozisyon yazmaları istendi ve hataları kontrol edildi.

 • Describing rooms çalışması ile evin odaları ve ev eşyaları hakkında bilgi edindiler. Öğrenilen kelimelerle kendi odalarını anlattılar.

 • Ünitemizde tüm yapı ve etkinlikler, yeni kelimeler çalışma kitabımızda ilgili yerleri yaparak pekiştirildi.

 • Verbs ( fiiller ) : live, call, find, look around, learn,count…etc Adjectives ( sıfatlar ) : quiet,busy,unique ,soft, comfortable etc Nouns : floating,neighbourhood,castle,soccer field,Earth,space,mall” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, ‘’Have got / Has got’’ sahiplik kalıplarıyla beraber yaşadıkları yer,bina ve odalarını tarif etmeleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Simple present tense olumlu, olumsuz ve soru kalıpları öğretildi konuyla ilgili yazılı ve sözlü çalışmalar yapıldı.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “ Animals and their homes” ve “ The Lonely Hamster ” hikâyeleri okunup bu hikâyelerimizle ilgili okuma anlamaya yönelik çalışmalar, soru-cevap etkinlikleri yapıldı. Describing Characters in a story ( Hikâyedeki karakterleri anlatma. Burrow, cave,hive,nest,Shell,web / bright , cage, pet adoptation center ,scared, squash .etc).