ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 5. SINIF EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin edinmesini sağladığımız hedef yapı ve kelimeler öncelikle;

 • Başlangıç olarak “Classroom Langauge” konuları

 • “To Be” ( am is are) konuları ile beraber “jobs(meslekler), feelings (duygu ve hisler) places (mekanlar) , classroom objects (sınıf objeleri) konuları ile ilgili olarak sözlü ve yazılı olarak çalışmalar yapıldı.

 • Öğrencilerimize kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlandı.

 • Days (Günler) –Months (Aylar)- Dates (tarihler) hatırlatıldı.

 • This/That/These/Those çalışmaları hem sözlü hem de yazılı olarak yapıldı.

 • Ordinal Numbers (Sıra sayma sayıları) yazılı olarak tekrar edildi.

 • Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları) çalışıldı.

 • Alphabet ( alfabe) çalışıldı. Harflerin doğru seslerinin nasıl çıkarıldığı hakkında çalışmalar yapıldı.

 • There is / There are çalışması yapıldı. Önce sözlü diyalog çalışmaları yapıldı ve daha sonra yazılı konu anlatımıyla pekiştirildi.

 • Have got / Has got sahiplik kalıplarıyla beraber aile bireyleri ile ilgili sözlü ve yazılı çalışmalar yapıldı.

 • Daha sonra “Compass level 2 “ kitabımız işlenmeye başlanıldı. Kitabımızın ilk ünitesinde:

 • Vocabulary (kelime bilgisi) olarak, “Sport Nouns - Sports Verbs – Preposition of movement” kelimeleri işlenildi.

 • Grammar (dilbilgisi) olarak, “ Present Simple – Present Continuous for future” zamanları sözlü ve yazılı olarak işlendi.

 • Skills derslerimizde Main Course derslerimizle paralel konuları içeren “The Big Win” ve “The Home Run Trophy” hikayeleri okunup bu hikayelerimizin okuma stratejileri incelendi.