ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 6. SINIF ARALIK AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli velilerimiz 6. Sınıflarımızla 2019-2020 eğitim öğretim yılında ingilizce dersimizde Compass 3 Language Log, Vocabulary and Grammar Log ve dört beceriyi geliştirmek adına Reading Log kitaplarını , online olarak ise öğrencilerimizin eğlenerek öğrenecekleri Hexagonia platformunu kullanmaktayız. Yaptığımız tüm çalışmalar Avrupa dil portfolyosuna uygun olarak ve dörtlü zeka kuramını baz alınalarak yapılmaktadır.

Aralık ayı boyunca işlediğimiz konular, yapılar ve kelimeler aşağıda sıralanmış olup sizlerinde süreç hakkında bilgi sahibi olmanızı hedefliyoruz.

 • Ünitemizin konusu olan “What is Money for ? ” ( Para konusu) incelendi ve tanıtıldı.

 • nitemizde karşılaştırma yapıları olan “ Comperative and Superlative with Adjectives” kalıpları çalışıldı ve materyallerle desteklenerek pekiştirildi.

   

  Adjectives

  Cheap

  Quiet

  Fast

  Clean

  Intelligent

  Expensive

  Beautiful

  Comperative

  Cheaper

  Quieter

  Faster

  Cleaner

  More intelligent

  More expensive

  More beautiful

  Superlatives

  The cheapest

  The quietest

  The fastest

  The cleanest

  The most intelligent

  The most expensive

  The most beautiful ..etc.

 • Irregular Comperatives and Superlatives

  Good

  Bad

  Far

  Little

  Much / many

  Better

  Worse

  Further /farther

  Less

  More

  The best

  The worse

  The furthest / the fartest

  The least

  The Most

 • Eşitlik için kullanılan “As…….As” kalıbı çalışıldı ve aktif olarak kullanımı sağlandı.

 • “Agreeing – Disagreeing” kalıpları olan “So … / Neither….” kalıpları çalışılarak pekiştirildi. Sınıf içerisinde aktiviteler ve materyallerle desteklendi.

 • Dört beceride aktif olarak kullanılan “ Since / As ve Because” bağlaçları çalışıldı.

   

 • İsimlerle yapılan karşılaştırma olan “ Comperative and Superlatives with Nouns” konusu çalışıldı ve pekiştirildi.

    Comperative Superlative
  High quantities of All Nouns More + nouns than The most +nouns
  Low Quantities of Countable Nouns. Fewer + nouns than The fewest +nouns
  Low Quantities of Uncountable Nouns Less +noun than The least +noun
 • Ünitemizde yer alan kelimeler:

  • Stores: Bookstore, clothing store, department store, drugstore, grocery store, pet store, supermarket, toy store
  • Money Verbs: Borrow ,buy, lend, owe, pay, raise, save, spend ,waste, barter, trade,exchange,
  • Money Nouns: Credit card, gold, silver, coins,
  • Money Adjectives: Generous, poor, rich, stingy, valuable, worthless
 • Desteğiniz için teşekkür eder başarılı bir yıl dileriz…