ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 6. SINIF EKİM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli Velimiz;
Değerli velilerimiz 6. Sınıflarımızla 2019-2020 eğitim öğretim yılında ingilizce dersimizde Compass 3 Language Log , Vocabulary and Grammar Log ve dört beceriyi geliştirmek adına Reading Log kitaplarını , online olarak ise öğrencilerimizin eğlenerek öğrenecekleri Hexagonia platformunu kullanmaktayız. Yaptığımız tüm çalışmalar Avrupa dil portfolyosuna uygun olarak ve dörtlü zeka kuramını baz alınalarak yapılmaktadır.

Ekim ayı boyunca işlediğimiz konular, yapılar ve kelimeler aşağıda sıralanmış olup sizlerinde süreç hakkında bilgi sahibi olmanızı hedefliyoruz.

 • Geçmiş zaman kipi olan “Simple Past Tense” konusu işlendi ve öğrencilerimizin hedeflenen şekilde geçmişte yaptıkları eylemleri ifade etmeleri için kullanmaları sağlandı. Düzenli ve düzensiz fiiller pekiştirildi.

  I had an exam yesterday.

  We played soccer yesterday.

  My mum flew to Italy last week.

  We went on a holiday in Bodrum two months ago.

  I didn’t like the film lastnight.

  Did you go to Jane’s birthday party last week? – Yes, I did. / No, I didn’t.

 • Şimdiki zamanın geçmişi olan “ Past continuous Tense” işlendi ve görsel materyallerle desteklenerek geçmiş zamanda hikayeleştirme tekniği kullanıldı. Geçmiş zaman kipi olan “Simple Past Tense” ile şimdiki zamanın geçmişi olan “ Past continuous Tense” arasındaki fark çalışılıp pekiştirildi.

  • Yine bu zamanlarla kullanılan birbirini kesen , aynı anda devam eden, ardı ardına olan olayları ifade etmek için kullanılan “When –While” bağlaçları çalışıldı ve materyalerle desteklendi.

   While I was cooking , Jane was watching TV.
   While we were having dinner, Tom arrived.
   When I cut my finger, I was making a salad.
   When Tom entered the room, he saw the old lady on the floor

  • Bu yapılar öğrencilerimizin hikaye oluşturarak anlatabilecekleri görsellerle desteklenerek pekiştirildi. Kendilerinin de bu yapıları etkin bir biçimde kullanmaları sağlandı.

  • Ekim ayı boyunca ünite kelimelerimiz sık sık tekrar edildi ve öğrencilerin cümle içerisinde doğru bir biçimde kullanmaları sağlandı.15 günde yapılan quizlerimizle eksik görülen konular sınıf içerisinde tekrar edilerek ve gerekli ek kaynaklarla desteklenerek pekiştirildi.

   Science nouns:

   Conclusion, data, experiment, gas, hypothesis, liquid, shape, size, solid, steam

    Science verbs: 

   Boil, change, condense dissolve, evaporate, float, freeze, melt, mix, pour, and sink

   Lab equipment : beaker, cylinder, eyewash, gloves, lab coat, microscope, safety goggles, test tube

   Compound nouns: eye wash, lab coat…

   Extra vocabulary: Dangerous , safe ,research ,delicious , disgusting, flavours, secret, taste, judgement, harm, sensible , product

  • Bu ayın ünite kelimeleri:

   Fairy tale characters: drawf ,elf,fairy,troll,witch,wizard,brownie,unicorn,dragon,frog prince,giant squid,mermaid, dodo

   Fairy tale belongings: broomstick,cauldron,cloak,club,hat,wand.

   Fairy tales words: castle,kingdom,ogre,spell,creature,legend,fierce,alone,strange,magic,magical,fantasy,tiny.

   People’s feelings: bored,happy,angry,interested,sad,scared,affectionate,
   compassionate,disgusted,afraid,worried.

   Sound Verbs: Bark, buzz, growl, roar, scream, splash, tweet, whistle.