ÖZEL KARTAL ÇAM KOLEJİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 6. SINIF KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

Değerli velilerimiz 6. Sınıflarımızla 2019-2020 eğitim öğretim yılında ingilizce dersimizde Compass 3 Language Log , Vocabulary and Grammar Log ve dört beceriyi geliştirmek adına Reading Log kitaplarını , online olarak ise öğrencilerimizin eğlenerek öğrenecekleri Hexagonia platformunu kullanmaktayız. Yaptığımız tüm çalışmalar Avrupa dil portfolyosuna uygun olarak ve dörtlü zeka kuramını baz alınalarak yapılmaktadır.

Kasım ayı boyunca işlediğimiz konular, yapılar ve kelimeler aşağıda sıralanmış olup sizlerinde süreç hakkında bilgi sahibi olmanızı hedefliyoruz.

 • Ünitemizin konusu olan “Types of Art” (sanat eserleri türlerini)incelendi ve tanıtıldı.

 • Ünitemizin içeriği gereği “Simple Past Tense ve Simple Present Tense” aktif bir şekilde kullanılarak öğrencilerimizin içselleştirmeleri sağlandı.

 • “Positions (yer- yön edatları) işlendi ve çeşitli örneklerle desteklendi.

 • Prepositions: at the bottom , at the top, in the background, in the center /middle, in the foreground,on the left,on the right

 • Adjective Modifiers (sıfat belirteçleri) işlendi ve aktif bir şekilde kullanılarak pekiştirildi.

 • Describing Photos ( Sanat eserlerini tanımlama) kelimeleri çalışıldı ve pekiştirildi.

 • Describing Photos: blurry,bright, clear,dark

 • Types of Art kelimeleri çalışıldı ve pekiştirildi.

 • Types of Art: cartoon,collage, installation, model, painting, photography,pottery, sculpture,sketch

 • Art verbs: carve, decorate,paint, repair, sculpt,stick

 • Fikir ifade etme ve bir konuda başkasının fikrini sorma ifadeleri çalışıldı.

  • I like / love it
  • I think it’s really / very nice
  • What do you think?
  • What about you?
  • I’m not really into.

  I hate it!

 • Order of adjectives sıfatlarla yapılan betimlemelerde sıralama konusu işlendi ve pekiştirildi.

  • Opinion ( amazing , beautiful, nice , disgusting etc.)
  • Size or Shape (big ,small,large, round, square , oval etc.)
  • Color (purple, blue, yellow etc.)
  • Origin: Italian , Mexican , American etc.)
  • Material (wooden ,iron, gold, silver etc.)
 • Verbs of Perceptions ( Duyu organları kullanılarak ifade eden kalıplar)

  Subject  + look       + adjective .              or           Subject  + look     + like   + a noun

                     sound                                                                       sound

                      to be                                                                          to be 

                     taste                                                                           taste

                     feel                                                                             feel

                     smell                                                                          smell

   

  • They taste delicious.                                They look like flowers.
  • It looks(very) strange                                It looks like a bird
  • It sounds beautiful                                    It smells like a muffin 
  • It smells nice.                                           It tastes like a candy
  • It tastes disgusting                                   It looks like a palace
  • It is very weird.                                         It sounds like bells